De firma

Aukam Firmengebäude

Zo is alles begonnen …

In 1963 is onze onderneming opgericht en sindsdien houden we ons bezig met het thema “zinvolle vrijetijdsbesteding”.Aanvankelijk werden er midgetgolfbanen geproduceerd en verkocht, in de loop van de tijd hebben we ons echter steeds meer geconcentreerd op de vormgeving en inrichting van kinderspeelplaatsen.

Hierbij komt naast kwaliteit en speelplezier de veiligheid op de eerste plaats.We doen ons best om door onze prestatie ook in het vervolg uw vertrouwen te winnen.

Uw aukam-team

Blik in de toekomst

De permanente dialoog met onze klanten en het regelmatige interviewen van kinderen als de “voornaamste doelgroep” hebben onze knowhow bepaald.

Dit en de samenwerking met een dynamisch team van uitstekende medewerkers en vakkrachten zorgen zowel voor een continue verdere ontwikkeling van onze productie in de richting van design, kwaliteit, innovatie als – last but not least – voor veiligheid. Behalve onze eigen kwaliteitseisen, hebben we allereerst de tevredenheid van onze klanten op het oog.

Daarom zorgen we er met onze staf van specialisten voor dat uw opdrachten door een soepel verloop van productie en levering stipt worden uitgevoerd.

Spelen en veiligheid

Met het oog op onze kinderen voelen we ons verplicht om zuinig met de ressources om te springen en het milieu te ontzien.

De productiemiddelen voor de vervaardiging van aukam-kwaliteitsproducten zijn daarom met de grootste zorgvuldigheid vervaardigd. Voor de behandeling van hout worden bijv. principieel impregneermiddelen zonder chroom en kwikzilver gebruikt.

We zijn ons ten slotte bewust van onze verantwoordelijkheid voor een kindgericht milieu.

Aukam en het milieu

Uitgezochte grondstoffen en precisie bij de verwerking – dat zijn de zeer essentiële factoren die onze hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards uitmaken.

De hoge eisen die we aan onze producten stellen, maken het gebruik van precisiemachines die steeds op de actuele stand van de techniek worden gehouden, noodzakelijk.De originele aukam-kwaliteit bestaat sinds 1963. Bij de ontwikkeling en vormgeving van kinderspeelplaatsen stond voor ons het thema “veilig spelen” van meet af aan op de voorgrond. Zo is het tot nu toe gebleven: permanente verdere ontwikkelingen en verbeteringen hebben een kindgericht en vooral veilig spelen ten doel.

Daarom beperken aukam-speeltoestellen zich niet tot de wettelijke voorschriften, maar worden bovendien door de technische keuringsdienst gecontroleerd en gecertificeerd. Alle speeltoestellen zijn daarom vanzelfsprekend voorzien van het GS-keurmerk voor gecontroleerde veiligheid.

Productie en vakmanschap

Productie en vakmanschap – aukam-speeltoestellen worden op zeer hoog technisch niveau vervaardigd.

Daarvoor zorgen onze ervaren medewerkers. Bij de vervaardiging van houten toestellen wordt gefreesd rondhout zonder kern – quasi de “filetstukken” van hout – gebruikt. Dat beperkt de anders gebruikelijke scheurvorming tot een absoluut minimum.

De toegepaste metalen delen zijn van edelstaal en gegalvaniseerd staal. Dit alles bewerkstelligt dat onze producten zeer duurzaam met optimale veiligheid en uiterst onderhoudsvriendelijk zijn.

Prijs en prestaties

Beste prijzen en prompte levering – dankzij ons grote magazijn en het eigen wagenpark. Een professionele dispositie met transporter zorgt voor denkbaar korte levertijden.

Dankzij de grote magazijncapaciteit kan er uiterst flexibel en op korte termijn gereageerd worden op wensen van de klanten. Door de inkoop van grote hoeveelheden grondstoffen bereiken we zeer goede condities, die we als prijsvoordeel aan u doorberekenen.

Ook dat is aukam!

Originele aukam-speelplaatsuitrustingen worden in grote series vervaardigd. Hierdoor is bij de gegarandeerde, hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards een niet te overtreffen kosten-/batenverhouding mogelijk.

Typisch aukam!